Open House at Iaspis

Added on by Alex Mirutziu.

(Scroll down for English version)

 Iaspis Öppet hus våren 2015

Datum: Fredag 20 mars. OBS: Endast en dag!
Tid: 13.00-23.00
Plats: Konstnärsnämnden
Adress: Maria skolgata 83, Stockholm

 

Välkommen till vårens Öppet hus! Fokus ligger på den konstnärliga processen hos de bild- och formkonstnärer som befinner sig på Maria skolgata just nu. Denna residensperiod är för första gången majoriteten av stipendiaterna inom residensprogrammet i Stockholm verksamma inom formområdet, och genom deras praktik tydliggörs också den alltmer konstområdesöverskridande och intressanta utvecklingen idag. Med anledning av Venedigbiennalen så hålls också panelsamtal med svenska och utländska konstnärer som är inbjudna till utställningen.

Publika ateljésamtal, paneldiskussioner
, performance, bar, musik och mycket mer.

Medverkande ateljéstipendiater:

Stockholm:
Danai Anesiadou
Atén/Bryssel (GR/BE)
Johan Bergström Hyldahl, Stockholm (SE)
Matilda Haritz Svenson, Leksand (SE)
Erika Kristofersson Bredberg, Stockholm (SE)
Alex Mirutziu, Sibiu (RO)
Anuj Sharma, Ahmedabad (IN)
studio nāvCarl Fransson/Thomas Paltiel, Stockholm (SE)

Göteborg:
Phoebe Boswell, London (GB)
Julia Calver, London (GB)

Malmö:
Tania Bruguera, New York/Havanna (US/CU). Uppskjutet.

 

Samtalspartners:
Meriç Algün Ringborg, bildkonstnär, Stockholm
Petra Bauer, bildkonstnär, Stockholm
Cabello/Carceller (Helena Cabello och Ana Carceller), bildkonstnärer, Madrid
Ulrika Elovsson, textil designer, Tokyo and Paris
Johanna Gustafsson Fürst, bildkonstnär, Stockholm
Carsten Höller, bildkonstnär och curator Andquestionmark, Stockholm
Camilla Larsson, curator Bonniers Konsthall, Stockholm
Marti Manen, curator och kritiker
, Stockholm
Fredrik Nielsen, bildkonstnär, Stockholm
Theodor Ringborg, curator och kritiker, Stockholm
Jelena Rundqvist, bildkonstnär och curator, Stockholm
Emma Stenström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
Olav Westphalen, bildkonstnär och professor i fri konst, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm

 

PROGRAM

FREDAG 20 MARS KL 13.00-23.00 OBS: Endast en dag!

13.15 Introduktion av Johan Pousette, verksamhetsledare Iaspisprogrammet

Öppna ateljésamtal (20 minuter)
13.30 Olav Westphalen i samtal med Alex Mirutziu, ateljé 2
14.00 Camilla Larsson i samtal med studio nāvCarl Fransson/Thomas Paltiel, ateljé 6
15.00 Jelena Rundqvist i samtal med Matilda Haritz Svenson, ateljé 5
15.30 Ulrika Elovsson i samtal med Anuj Sharma, ateljé 1
18.00 Emma Stenström 
i samtal med Johan Bergström Hyldahl, ateljé 9
18.30 Fredrik Nielsen i samtal med Erika Kristofersson Bredberg, ateljé 8
Språk: engelska

Performance
21.00-21.45 Theodor Ringborg/Danai Anesiadou 45 min, ateljé 4
 
Screening
Tania Bruguera
: #YoTambienExijo, ateljé 3

Paneldiskussioner

17.00 All the World’s Futures
Okwui Enwezor har bjudit in Petra BauerMeriç Algün RingborgRuno Lagomarsino och Carsten Höller till Venedigbiennalens huvudutställning med stöd från Konstnärsnämnden. Ett samtal som utgår från konstnärerna och inriktningen på deras konstnärliga arbete i relation till den tematik som Enwezor formulerat om konstens relation till både samtid och historieskrivning. Hur det känns det att bli inbjuden, vad det innebär och vad det startar för processer.
Moderator: Johan Pousette
Plats: ateljé 7
Språk: engelska

19.30 The Subjects
Cabello/Carceller (Helena Cabello och Ana Carceller
presenteras i den spanska paviljongen på Venedigbiennalen 2015 tillsammans med Francesc Ruiz, Pepo Salazar och Salvador Dalí.
I samtal med Johanna Gustafsson Fürst diskuterar Cabello/Carceller konstnärliga processer där det performativa elementet utgör en viktig del, där det politiska möter det känslomässiga och hur man accepterar komplexitet som en parameter i produktionen av konst.
Moderator: Marti Manen
Plats: ateljé 7
Språk: engelska

Walk in, walk out
14.00 Anuj Sharma presenterar tekniken Button Masala – en snabb och flexibel design som konstruerar plagg och produkter helt utan verktyg samt utan att sy eller klippa.
 

Trycksak: Rikard Heberling och Maryam Fanni
 

För mer information kontakta Iaspis projektsamordnare Lena Malmlm@iaspis.se

 

 

Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma konstnärer inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur. Iaspis uppdrag är att utveckla kontakter mellan konstnärer i Sverige och aktörer på den internationella arenan och på så sätt bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbetsvillkor. Iaspis verksamhet omfattar även ett internationellt och ett svenskt ateljéprogram samt en publik verksamhet som innefattar föreläsningar, seminarier och utställningar både i Sverige och utomlands.

 

Iaspis Open House spring 2015

Time: Friday 20 March at 1.00–11.00 pmNB: One day only!
Place: the Swedish Arts Grants Committee
Address: Maria skolgata 83, Stockholm

 

Welcome to Iaspis Open House! The focus is on the artistic process of the Visual and Applied Artists who are in residence right now. This residency period for the first time the majority of the grant holders in Stockholm are active in the area of applied art, and their practice emphasize the interdisciplinary and interesting development today. On the occasion of the Venice Biennale, there will also be panel discussions with Swedish and international artists who are invited to the exhibition.

Grant holders:

Stockholm:
Danai Anesiadou, Athens/Brussels (GR/BE)
Johan Bergström Hyldahl, Stockholm (SE)
Matilda Haritz Svenson, Leksand (SE)
Erika Kristofersson Bredberg, Stockholm (SE)
Alex Mirutziu, Sibiu (RO)
Anuj Sharma, Ahmedabad (IN)
studio nāvCarl Fransson/Thomas Paltiel, Stockholm (SE)

Gothenburg:
Phoebe Boswell, London (UK)
Julia Calver, London (UK)

Malmö:
Tania Bruguera, New York/Havana (US/CU). Postponed.

Discussion partners:
Meriç Algün Ringborg, visual artist, Stockholm
Petra Bauer, visual artist, Stockholm
Cabello/Carceller (Helena Cabello and Ana Carceller), visual artists, Madrid
Ulrika Elovsson, textile designer, Tokyo and Paris
Johanna Gustafsson Fürst, visual artist, Stockholm
Carsten Höller, visual artist and director Andquestionmark, Stockholm
Camilla Larsson, curator Bonniers Konsthall, Stockholm
Marti Manen, curator and critic, Stockholm
Fredrik Nielsen, visual artist, Stockholm
Theodor Ringborg, curator and critic, Stockholm
Jelena Rundqvist, visual artist and curator, Stockholm
Emma Stenström, associate professor and center director for the Research Center for Arts, Business & Culture (ABC) at Stockholm School of Economics, Stockholm
Olav Westphalen, visual artist and professor in Fine Art, Royal Institute of Art, Stockholm

 


PROGRAMME

FRIDAY 20 MARCH 1.00–11.00 pm

1.15 pm Introduction by Johan Pousette, director, the Iaspis programme


Open Studio Talks (20 min)
1.30 pm Olav Westphalen in conversation with Alex Mirutziu, studio 1
2.00 pm Camilla Larsson in conversation with studio nāvCarl Fransson/Thomas Paltiel, studio 6
3.00 pm Jelena Rundqvist in conversation with Matilda Haritz Svenson, studio 5
3.30 pm Ulrika Elovsson in conversation with Anuj Sharma, studio 1
6.00 pm Emma Stenström in conversation with Johan Bergström Hyldahl, ateljé 9
6.30 pm Fredrik Nielsen in conversation with Erika Kristofersson Bredberg


Performance
9.00-9.45 pm Theodor Ringborg/Danai Anesiadou 45 min, studio 4
 
Screening
Tania Bruguera: #YoTambienExijo, studio 3

Panel discussions

5.00 pm All the World’s Futures
Okwui Enwezor has invited Petra BauerCarsten HöllerRuno Lagomarsino and Meriç Algün Ringborg to take part in the main exhibition at la Biennale di Venezia 2015, supported by the Swedish Arts Grants Committee. A conversation that departs from the artists and their artistic practice in relation to the issues that Enwezor raises regarding how art relates to both our contemporary world and to the history.
Moderator: Johan Pousette
Place: studio 7
Language: English

 

7.30 pm The Subjects
Cabello/Carceller (Helena Cabello and Ana Carceller) will be presented at the Spanish Pavilion in la Biennale di Venezia 2015 toghether with Francesc Ruiz, Pepo Salazar and Salvador Dalí. With Johanna Gustafsson Fürst they will talk about artistic processes where performativity is important, where the political meets the emotional and about how to produce art accepting complexity as a parameter.
Moderator: Marti Manen
Place: studio 7
Language: English

Walk in, walk out
2 pm  OngoingAnuj Sharma presents his Button Masala technique – a fast and flexible design to construct garments and products without any tools, cutting or sewing.
 

Graphic design: Rikard Heberling and Maryam Fanni

For further information, please contact Iaspis project coordinator, visual art, Lena Malmlm@iaspis.se or +46 8 506 550 94.

 

Iaspis is the Swedish Arts Grants Committee’s international programme for practitioners in the areas of visual art, design, craft and architecture. Our mission is to enable artists in Sweden to develop artistically as well as expanding their international viewpoint by establishing international contacts between individual practitioners and institutions. Iaspis has a residency programme and a public programme of lectures, seminars and exhibitions both in Sweden and abroad.