Revenge of Architecture or When I build I'm right

Added on by Alex Mirutziu.

Romanian version below >

Onsdagen den 15 april 2015 kl 18.30: Artist talk Alex Mirutziu: The revenge of Architecture – or When I build I am right

15 april kl 18.00 – 21.00: vernissage för Moment Alex Mirutziu 
16-26 april:
utställningen är öppen måndag till fredag kl. 10.00-17.00

Rumänska kulturinstitutet, Skeppsbron 20

I samband med konstnären Alex Mirutzius vistelse i Stockholm genom IASPIS försorg välkomnar Rumänska kulturinstitutet till en presentation av konstnärens pågående projekt, tillsammans med en utställning av några av hans verk.

Projektet The revenge of Architecture – or When I build I am right undersöker den rumänska Generation Y:s (1979-1985) förkärlek för den arkitektoniska gestaltningen, med utgångspunkten att 80-talet var en tid för aggressivt byggande och investeringar i arkitekturprojekt i massiv skala, samtidigt som Ceaușescu använde resten av statens tillgångar till att betala av den enorma utländska statsskulden.

Konstnären låter den här delen av nutidshistorien överlappa med sin personliga utveckling, han försöker förstå hur han kunde bli påverkad av ett system som - under de år då han formades som individ - omdirigerade de ekonomiska resurserna så att resultatet av arbete inte gick till den som utförde arbetet, utan till ett externt ideal.

”Det fanns en plan. Det monumentala Rumänien. Detta mål kunde förverkligas genom kraften i bilder och förnekandet av det förflutna. Ett statement, ett manifest. Ett av resultaten – projektet Centrul Civic i Bukarest, hade som kronan på verket Parlamentspalatset “Folkets Stora Hus”. Genom sin storlek och de resurser som tillfördes gick detta massiva projekt bortom den mänskliga förståelsen, vi människor saknade förmågan att assimilera det och verkligen känna oss hemma där. Om det i arkitekten Anca Petrescus ritningar fanns ett visst mått av anständighetens proportioner, förvandlades dessa proportioner i verkligheten till ett anti-utrymme genom att arealen och dynamiken i bygget ökade tiofaldigt” (Alex Mirutziu).

Projektet The revenge of Architecture – or When I build I am right som tagits fram av Alex Mirutziu kommer att sättas i sin kontext genom att några av konstnärens verk visas på Rumänska kulturinstitutet i Stockholm mellan 15 och 26 april.


Alex Mirutziu (f. 1981) bor och arbetar i Sibiu, Rumänien. Han tog sin examen i konst och design vid universitet i Cluj-Napoca (Rumänien) 2004, och 2008 slutförde han en masterutbildning i teater och performance vid Huddersfield University i England. Performanceföreställningar som bygger på konstnärens installationer och verk, liksom hans skrifter, ifrågasätter de olika “orkestreringarna” av en plats efter att en process har slutförts. Mirutziu använder sig även av det konstnärliga kollektivet i sitt arbete, bland annat genom att inkludera ett hyperobjekt – sig själv vid 29 års ålder – genom vilket han definierar den konceptuella strukturen i sitt arbete, präglad av en retrospektiv ironi.

Den rumänske konstnären kommer även att delta i en utställning på Noua Galerie på Rumänska institutet för kultur och humanistisk forskning (IRCCU) i Venedig, inom ramen för Venedigbiennalen 2015.

Projektet anordnas i samarbete med IASPIS


Kontaktperson: Kontaktperson: Ioana Leca, projektledare på Rumänska kulturinstitutet – ioana.leca@rkis.se / 08 20 76 00.

Teckning © Octavian Covaci

www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=17787

+++++++++

Artist talk Alex Mirutziu la sediul ICR Stockholm

ICR Stockholm găzduieşte miercuri, 15 aprilie 2015, o prezentare a artistului Alex Mirutziu, aflat în rezidenţă din noiembrie 2014 la centrul suedez pentru rezidenţe artistice IASPIS. Artistul român va prezenta, sub titlul Răzbunarea arhitecturii — sau Când construiesc am dreptate, un proiect în lucru iniţiat în cadrul rezidenţei artistice.
Proiectul investighează ataşamentul generaţiei Y (1979-1985) din România faţă de forma arhitecturală, pornind de la faptul că anii '80 au fost anii construcţiilor invazive, ai investirii capitalului în proiecte arhitecturale de mari întinderi şi acoperirea datoriei externe de stat.
Artistul suprapune această etapă din istoria recentă dezvoltării sale personale, încercând să înţeleagă cum a fost influenţat de un sistem care, în anii săi de formare ca individ, a redirecţionat resursele rezultate din muncă nu spre autorul direct al muncii, ci spre un ideal extern.       

“A existat un plan. România monumentală. Înfăptuirea acestul deziderat a fost pusă în practică prin puterea imaginii şi prin negarea trecutului. Un statement, un manifest. Unul dintre rezultate- proiectul Centrului Civic din Bucureşti, având ca piesă de rezistență Casa Poporului. Prin dimensiunile sale şi resursele implicate, acest proiect masiv depăşeşte înţelegerea şi capacitatea umană de a fi asimilat şi locuit în realitate.” (Alex Mirutziu)          
Proiectul Răzbunarea arhitecturii — sau Când construiesc am dreptate dezvoltat de Alex Mirutziu va fi contextualizat prin prezentarea câtorva lucrări ale artistului la sediul ICR Stockholm, în perioada 15 - 26 aprilie.

Alex Mirutziu (n. 1981) trăiește și lucrează la Sibiu. În 2004 a absolvit Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca și în 2008 a obținut diploma de masterat de la Huddersfield University (UK) în teatru și performance. Performance-urile bazate pe instalație și obiect ale artistului, precum și scrierile lui, chestionează „orchestrațiile” diferite ale spațiului după finalizarea unui proces. Mirutziu folosește de asemenea în practica sa colectivul artistic, incluzând un hiper-obiect – el însuși la vârsta de 29 de ani – prin care definește structura conceptuală a practicii sale, marcată de ironia retrospectivă.      
Artistul român va fi de asemenea implicat în expoziţia găzduită de Noua Galerie a Institutului Român pentru Cultură şi Cercetare Umanistică (IRCCU) din Veneţia, în cadrul Bienalei Internaţionale de Artă de la Veneţia din acest an.